Provoz


Otevírací doba

Lesní mateřská škola DOMA V LESE je otevřena:

pondělí – pátek           7:45 – 16:00

LMŠ DOMA V LESE není v provozu během školních prázdnin (viz rozpis níže), státních svátků a víkendů. Kromě zmíněných zavíracích dní je provozovatel oprávněn zavřít LMŠ na dodatečných 5 dní v roce (tzv. technické volno). Uzavření LMŠ během školních prázdnin, státních svátků a dní ředitelského volna nemá vliv na krácení příspěvku na provoz a školné je tak hrazeno v plné výši. Zároveň není možné požadovat náhradu za tyto dny.

LMŠ je ve školním roce 2017/2018 v provozu od 4.9.2017 a zavřená je během těchto prázdnin:

- Podzimní prázdniny: 26. - 27. října 2017

- Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

- Jarní prázdniny: 12. - 18. března 2018

- Velikonoční prázdniny: 29. - 30. března 2018

V červenci a srpnu v předem určených týdnech funguje LMŠ DOMA V LESE formou tzv. lesních příměstských táborů na týdenní bázi od pondělí do pátku. Docházka v těchto měsících je možná pouze touto formou. 

 Technické volno v roce 2017/2018:

- 1.9.2017

- 30.4.2018

- 7.5.2018

Další dny budou upřesněny min. 1 měsíc předem emailem na rodiče. 

Poslední školní den je 29.6.2018.

 

Přijímání nových dětí:

Zápisy do LMŠ probíhají v období květen 2017 a mají několik fází: 

informační schůzku - návštěvu výuky - osobní pohovor - přihlášku - zápis

Podmínky pro zapsání dítěte, potřebné dokumenty či termíny jednotlivých částí naleznete v souboru níže. Zapsání dítěte do LMŠ není nárokové. Přijímáme děti od 3 let věku. Děti v posledním předškolním roce si u nás mohou splnit povinnou předškolní docházku, jelikož jsme v registru MŠMT. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte!

Rozpis termínů a průběhu zápisu LMŠ pro školní rok 2017/2018

Kritéria zápisu pro školní rok 2017/2018

Do LMŠ lze přihlašovat i průběžně během školního roku v případě, že to umožní kapacita. Přednost dostanou děti zapsané řádně od září 2017. 

Odhlášení a omluvení dítěte

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz lesní školky pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady, není možné v případě nemoci, dovolené, apod. příspěvek na provoz vracet. Pro případ, že se rodiče rozhodnou dítě úplně odhlásit z docházky, činí výpovědní lhůta 2 měsíce, počítáno od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k odhlášení dítěte. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit školné.

Platba

Školkovné je splatné ve třech splátkách rozložených do školkového roku a to následujícím způsobem:

1. platba splatná do 1.9. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně částku za září, říjen a listopad;

2. platba splatná do 30.11. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školkovné na měsíce prosinec, leden, únor;

3. platba splatná do 28.2. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školkovné na březen, duben, květen, červen. V případě přihlášení dítěte k docházce v průběhu jednotlivých období splatnosti zaplatí rodič vždy souhrnně pouze poměrnou část určenou provozovatelem.  

Při přihlášení dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školné nejpozději 14 dní po řádném přihlášení z důvodu potvrzení rezervované kapacity. Toto ustanovení platí i pro přihlášení na lesní příměstský tábor, pokud není datum nástupu dítěte do školky kratší než 14 dní. V takovém případě je poplatek splatný do data nástupu dítěte k docházce. Zbývající část plateb školného dle výše uvedeného rozpisu je rodič povinen uhradit nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícímu prvnímu dni nástupu dítěte k docházce.

Doba prodlení může činit nejdéle sedm kalendářních dní. V takovém případě pozdního uhrazení je Provozovatel oprávněn účtovat sankci z prodlení 5 % z měsíční výše příspěvku. 

Při nástupu do školky nevyžadujeme složení kauce.

Docházka a doprava

Příjezd dětí do lesní školky probíhá individuálně v rozmezí od 7:45 do 8:15 a to na Jižní zastávku (vlakovou) v Českých Budějovicích. Zde dochází k předání dětí pedagogům a již cestou vlakem do Třísova začíná společný den plný dobrodružství. Rodiče si děti vyzvedávájí na stejném místě v 16:00. Mimobudějovické děti nabíráme cestou na vlakových zastávkách a to v Boršově nad Vltavou, Černém Dubu, Hradci, Vrábči, Křemži a Holubově. V případě jiných požadavků na dopravu dítěte do lesní školky nás neváhejte kontaktovat a společně najdeme optimální řešení.  Děti z Českého Krumlova a okolí lze vozit přímo do Třísova.

Vybavení dítěte

Nezbytnou podmínkou pro příjemné a pohodlné trávení času v přírodě je odpovídající vybavení. Naše doporučení pro vybavení dětí je:

- dvě sady teplého a nepromokavého oblečení (zejména na podzim a v zimě), děti si jednu sadu nechávají na převlečení v jurtě - konkrétně spodní prádlo, kvalitní ponožky, trička (popřípadě termoprádlo), mikiny, nepromokavé bundy (pokud dítě nemá k dispozici nepromokavou bundu, dá se nahradit kvalitním pončem nebo pláštěnkou), čepice, rukavice

- dva páry vodě odolné obuvi s pevnou podrážkou (např. vhodná kombinace je jeden pár holinek a jeden pár klasických outdoorových pohorek), v letním období mohou mít děti sandály s uzavřenou špičkou a pevnou podrážkou

- vlastní spacák a karimatka pro chvíle odpočinku

- nepromokavý batůžek, popřípadě nepromokavý potah (pláštěnka) na batoh

Stravování

V příspěvku na provoz lesní školky jsou zahrnuté 2 zdravé svačiny denně, oběd a zajištění pitného režimu po celý den. Jídlo dovážíme z prověřené bio-restaurace Impala v Českých Budějovicích vařící výhradně z kvalitních, zdravých a nezávadných surovin.

Hygiena

Zázemí lesní školky nabízí dětem základní hygienické standardy dle hygienické vyhlášky pro lesní mateřské školy. V zázemí školky mají děti po celou dobu zajištěnou tekoucí teplou i studenou vodu, k dispozici suchý záchod i nočníky, standardně vybavenou lékarničku pro zotavovací akce. S potravinami manipulují výhradně osoby vlastnící zdravotní průkaz. Pro spaní v době odpočinku děti využívají vlastní spacák. Postupy pro podávání jídla jsou podrobně popsány v příslušné směrnici lesní školky.

Dokumenty

  1. Provozní řád 2017/2018
  2. Školní řád 2017/2018