FAQ

Jsou děti v lesní školce celý den v lese?

Pobyt v přírodě za jakéhokoliv počasí tvoří hlavní myšlenku lesní pedagogiky. Děti se tím učí poznávat krásy, odlišnosti a specifické charakteristiky jednotlivých ročních období v našem podnebném pásu. Zároveň si osvojují znalosti a návyky typické pro tyto roční doby a porozumějí tak zákonitostem přírodního cyklu. Nicméně i tento fakt neznamená, že se děti venku pohybují neustále. Zejména v chladnějších měsících se děti na jednotlivé části dne uchylují do zateplené jurty, které poskytuje příjemné a zároveň dobrodružné prostředí pro naše aktivity. Každý den se navíc řídí programem, kde je vyhrazen čas na dostatečný odpočinek dětí, vzájemné povídání a jiné rituály, které se za horšího počasí odehrávají uvnitř jurty.

Je pro děti v lesní školce zajištěna základní hygiena?

Ano, samozřejmě. Ačkoliv lesní školka z podstaty své činnosti, tj. převážně výuky v přírodě, nemůže nabídnout a ani nenabízí standardní hygienické zázemí známé z klasických mateřských škol (např. sprchy), zabezpečuje však základní hygienické požadavky. Děti mají např. na pozemku školky k dispozici tekoucí teplou i studenou vodu stějně tak jako záchod. Konkrétní specifické zabezpečení základní hygieny u lesních školek vzhledem ke specifičnosti jejich provozu bylo odsouhlaseno i pracovní skupinou skládající se ze zástupců hygienických stanic, ministerstva zdravotnictví a představitelů Asociace lesních mateřských škol. Více informací naleznete v kategorii "Provoz".

Je při výchově v lesních školkách vyšší úrazovost?

Není. Za dobu působení lesních školek v České Republice nebyl zaznamenán žádný vážnější úraz dítěte (např. zlomenina, otřes mozku, atd.). Nejčastějším typem malých úrazů v lesní školce jsou drobné odřeniny či škrábance od lesních porostů či kmenů, které ovšem odborný personál školky bez potíží ošetří. Všichni pedagogové v lesní školce "Doma v lese" jsou zároveň proškoleni na poskytnutí první pomoci pro případ závažného úrazu. K velice nízké úrazovosti přispívá zejména vysoký počet pedagogů soustředící se na malé skupinky dětí a striktní dodržování pravidel bezpečnosti v lesní školce jak samotnými dětmi, tak personálem.

Proč se za lesní školku platí?

Lesní školky začaly na našem území vznikat teprve před třemi lety a český školský zákon s nimi proto nepočítal. To je hlavní důvod, proč nemohou být lesní mateřské školy prozatím zařazeny do rejstříků mateřských škol a dostávat tak státní příspěvek. Proto v tuto chvíli musí příspěvek na provoz školky hradit rodiče. Asociace lesních mateřských škol se nicméně intenzivně snaží v pracovních skupinách na ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu životního prostředí a ministerstvu školství vypracovat takový návrh zákona, který by do budoucna s lesními školkami počítal jako s plnohodnotnou a státem podporovanou alternativou předškolního vzdělávání.

Jakým způsobem rozvíjí děti v lesní školce jemnou motoriku?

O rozvíjení těchto dovedností nejsou samozřejmě děti v lesní školce ochuzeny. K procvičování používájí standardní pomůcky (např. nůžky, pastelky) a zároveň materiál, který nabízí okolní les (pletou věnce, sbírají jehličí, vyrábí lodičky ze stromové kůry apod.). Na procvičování jemné motoriky jsme navíc do programu zařadili každý týden odpolední kroužek "tvořivé ručičky". Ten nabízí dětem nejen širokou škálu různých ručních technik, ale i možnost kreativního vyžití.


Co děláte v případě zimy nebo deště?

Platí obecné pravidlo, že neexistuje špatné počasí, ale pouze špatné oblečení. Děti v lesní školce jsou na toto počasí vybaveni kvalitním nepromokavým oblečením a proto je nemůže nic zaskočit. Děti mají s sebou náhradní oblečení a mohou se tak pohodlně převléknout do suchého v případě promoknutí. Za extrémního počasí slouží jako útočiště vyteplená jurta nebo volíme alternativní program, např. návštěva muzea, hradu, atd.


Jaký vliv má pravidelný pobyt venku na dětský organismus?

Domněnka, že děti, které navštěvují lesní školku, jsou častěji nemocné, je velmi obvyklá, nicméně mylná. Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu naopak zvyšuje imunitu dětí a je prevencí nejen odbourávní stresu, špatného držení těla, ale i obezity. Máme vypozorováno, že v případě, kdy dítě návštěvující lesní školku přeci jen onemocní, je délka jeho stonání kratší a průběh nemoci mírnější. Pohyb a pobyt v přírodě je pro děti zejména předškolního věku nejpřirozenější formou sebevyjádření a pomáhá rozvíjet nejen fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost.

Jak zvládají děti nástup do běžné základní školy?

Návštěva lesní školky není pro dítě a jeho následný přestup na základní školu překážkou. Studie prokázaly, že lesní pedagogika rozvíjí mnohem více kreativitu, motoriku, sociální kompetence, a pocit sounáležitosti s přírodou, než standardní mateřská škola. Děti dokonce prokazují mnohem větší schopnost koncentrace, na kterou je kladen velký důraz hlavně během výuky na základní škole. Dokáží se svými vrstevníky mnohem lépe komunikovat a nemají problém začlenit se do nového kolektivu. S dětmi předškolního věku využíváme možnosti dne otevřených dveří na vybraných základních školách.

Mohu v lesní školce „Doma v lese“ absolvovat praxi k mému studiu?

Ano, velmi nás těší zájem ze strany studentů, kteří přicházejí především z pedagogické fakulty. Jsme otevřeni krátkým praxím i dlouhodobější spolupráci. Studenti, kteří uvažují o praxi v naší neziskové organizaci, musí být dostatečně komunikativní, kreativní, zodpovědní a spolehliví. Pokud vás zajímá lesní pedagogika a jste připraveni na pobyt v přírodě v jakémkoliv ročním období, určitě nás neváhejte kontaktovat!